Theme Style:
Reset

Predefined Styles:

Theme:
Title:
Icon:

Custom Backgrounds:

ATAÇ1 Sağlık
Telefon: (312) 433 29 90-91
shadow1
İş kazaları, meslek hastalıkları ve dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği, gerek insani ve toplumsal açıdan, gerekse ekonomik yönden çok önemli bir problemdir.
İşletmelerde güvenlik koşullarının doğru şekilde sağlanmış olmasının yanında, çalışanların sağlık muaye-nelerinin de doğru şekilde yapılmış olması yasal bir
15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"
Danışmanlık faaliyetlerimiz ile hem yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmekte, hem de uluslararası arenada geçerlilik kazanmış OHSAS 18001

İlgili Yasalar

Resmi Gazete, E-Mevzuat, 6331 İş Güvenlik Kanunu, 4857 Nolu Kanun,
İş Güvenliği ile İlgili Yasa ve Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelik ve Tebliğler